Privacyverklaring K-do
Januari 2024

Identiteit van de onderneming
K-do (www.K-do.nl) staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84945265.

Contactgegevens
K-do t.a.v. Clémence Janssen en Audrey Beckers, Biddlestraat 20, 6135 JG te Sittard [geen bezoekadres]
info@K-do.nl

Persoonsgegevens
Onze klanten en geïnteresseerden kiezen zelf welke gegevens zij delen met K-do.
Gevraagde gegevens zijn naam, mailadres, en bij het plaatsen van orders de NAW (adres)gegevens. 


Doel

Persoonsgegevens die op onze sites verzameld worden zijn uitsluitend bedoeld voor het afhandelen van orders in de webwinkel. Daarnaast worden de gegevens verwerkt in onze boekhoudsoftware.

Recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid
Personen hebben te allen tijde het recht tot inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Tevens hebben personen het recht om bezwaar te maken tegen opname en verwerking van persoonsgegevens. De gegevens zijn met toestemming verkregen; deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door de persoon in kwestie. Klachten in deze kunnen gemeld worden via de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het geval van bestellingen in de webshop zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor een correcte afhandeling van de order. Niet verstrekken van de persoonsgegevens of intrekking van toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken heeft als gevolg dat orders niet voltooid kunnen worden.  

Verstrekte gegevens worden door ons 10 jaar in het systeem bewaard, of uiterlijk tot aan wijziging of verwijdering door de klant zelf. 

Cookies
JouwWeb maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden door ons uitsluitend geanonimiseerd gebruikt in Google Analytics. 

 

Gegevens
Gegevens die verwerkt worden zijn uitsluitend verkregen op initiatief van de klant in kwestie; gegevens die verwerkt worden zijn NAW-gegevens, contactgegevens, betaalgegevens.

 

Betrokkenen
K-do heeft uitsluitend gegevens van klanten in beheer. Websitebezoeken worden uitsluitend geanalyseerd in omvang; hiervoor worden uitsluitend geanonimiseerde data gebruikt. 

 

Ontvangers
K-do werkt samen met een aantal ontvangers, met welke een verwerkersovereenkomst is afgesloten:
* Jouwweb.nl
* Sendcloud

Tevens wordt ten behoeve van betalingsverkeer gebruik gemaakt van de diensten van Mollie. 
De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar punt 9 van de Mollie Privacyverklaring. Klik hier om deze te lezen.

 

Bewaartermijn
Gegevens worden door ons 10 jaar bewaard om terugkerende klanten beter van dienst te zijn. Klanten hebben te allen tijde het recht en de mogelijkheid hun gegevens te wijzigen of te verwijderen. 

 

Beveiliging
Persoonsgegevens worden door ons met de grootste zorgvuldigheid bewaard. We kozen onze partners zorgvuldig en we dragen tevens zorg voor een beveiligde hosting binnen Nederland, met gegarandeerde SSL certificering en up-to-date beveiliging.